Účetnictví (s.r.o., a.s., v.o.s., FO cizinci)

 • vedení účetnictví dle stanov zákona o účetnictví
 • samozřejmostí je bezchybné, rychlé účtování, diskrétnost, respektování nařízení o GDPR
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, OSSZ)
 • vyzvedávání dokladů dle vzájemné domluvy
 • MOŽNOST DAŇOVÉHO ODKLADU K 30.6. (zpoplatněné daňovým poradcem***)
   

Základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů
 • zaúčtování účetních dokladů
 • vyhotovení tiskových podkladů (účetní deník, hlavní kniha účtů, pokladní kniha, saldokonto, měsíční rozvaha a výsledovka, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • uspořádání zaúčtovaných dokladů - přehledně
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • evidence drobného, hmotného i nehmotného majetku
 • účetní závěrka se všemi přílohami
   

Zpracovávané přiznání a formuláře:

 • zpracování „DPH“ (měsíční nebo čtvrtletní)
 • souhrnné hlášení k DPH (při zahraničním obchodním styku)
 • výpis z evidence pro daňové účely vedené podle §92 (stavební práce atd.) - starší formuláře
 • kontrolní hlášení k DPH
 • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně výkazu zisku a ztrát, rozvahy, povinných příloh
 • daň silniční
 • statistické výkazy
 • veškeré ostatní úřední formuláře určené pro podnikání

 

Ceník:

Vždy přijdu s výhodnou nabídkou pro obě strany. Nechci zde házet ceny podle běžných ceníků, každý má své možnosti a dle toho se chci přizpůsobit. Ceny za účetnictví zbytečně nenavyšuji. Za žádnou službu navíc si nepřiplácíte, vše je v ceně.