Daňová přiznání

 • zpracuji Vám daňové přiznání, přehled na SSZ i ZP (OSVČ)
 • zpracuji daňové přiznání, i když jste zaměstnanec (máte životní pojištění, penzijní pojištění, úroky z úvěru, členské příspěvky, či jste darovali krev…)
 • MOŽNOST DAŇOVÉHO ODKLADU K 30.6. (zpoplatněné daňovým poradcem***)
   

Daňové přiznání zpracuji pro:

 • fyzické osoby (OSVČ)
 • právnické osoby (s.r.o., v.o.s., a.s., FO cizinci)
 • zaměstnance - roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

 

Ceník:     dle dohody, složitosti a finanční možnosti klienta

 

Co připravit pro zpracování daňového přiznání?

 • osobní údaj, telefon, email
 • číslo bankovního účtu, na který chcete vrátit případný přeplatek na dani
 • doklady potvrzující nároky na různé daňové slevy:
  • potvrzení školy o vlastním studiu
  • potvrzení o pobírání invalidního důchodu nebo držení průkazu ZTP/P
  • celé jméno a rodné číslo o dětech, na které uplatňujete slevu na dani (může jen jeden z rodičů)
  • celé jméno a rodné číslo o manželce/manželovi bez vlastních příjmů (resp. s příjmy maximálně do 68000,00 Kč za rok
  • potvrzení pojišťovny nebo penzijního fondu o zaplacených částkách na životní pojištění nebo penzijní připojištění
  • potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru
  • potvrzení o poskytnutém daru na veřejně prospěšné účely
  • potvrzení o bezpříspěvkovém darování krve
  • potvrzení o zaplacených členských příspěvcích odborové organizaci
  • potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

 

 • OSVČ (podnikatel):
  • identifikační číslo (IČ)
  • variabilní symbol přidělený správou sociálního zabezpečení
  • název zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěn
  • přehled o zaplacených zálohách od ZP a OSSZ
  • informaci o tom, zda si jako OSVČ dobrovolně platíte nemocenské pojištění
  • informace důležité pro určení zda je podnikání hlavní nebo vedlejší činností (souběžné zaměstnání, studium, invalidní nebo starobní důchod, mateřská nebo rodičovská dovolená)
  • doklady čili faktury a paragony za konkrétní rok, firemní výpisy z účtu (příjmy i výdaje – vypočítáme zisk a zvolíme nejvýhodnější postup pro každého jednotlivce)

 

 • Zaměstnanci:
  • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů
  • potvrzení na výše uvedené daňové slevy