Daňová evidence (OSVČ)

 • nabízím a poskytuji vedení daňové evidence všem živnostníkům a podnikatelům
 • bezchybné účtování, diskrétnost, hlídání státem daných termínů a splatností daní, zastupování na úřadech, respektování nařízení o GDPR
 • MOŽNOST DAŇOVÉHO ODKLADU K 30.6. (zpoplatněné daňovým poradcem***)

 

Základní služby:

 • kontrola předaných účetních dokladů
 • zaúčtování účetních dokladů
 • vyhotovení tiskových podkladů (peněžní deník, soupis bankovních výpisů, pohledávky a závazky, přijaté a vydané faktury, apod.)
 • uspořádání zaúčtovaných dokladů a založení do šanonů- přehledně
 • vyhotovení přehledů dle přání klienta
 • evidence drobného, hmotného i nehmotného majetku
 • předávání dokladů dle vzájemné domluvy
 • zastupování na úřadech (FÚ, ZP, SSZ)

 

Druhy zpracovávaných přiznání a formulářů:

 • zpracování „DPH“ (měsíční nebo čtvrtletní)
 • souhrnné hlášení k DPH (při zahraničním obchodním styku)
 • výpis z evidence pro daňové účely vedené podle §92 (stavební práce atd.) - starší formuláře
 • kontrolní hlášení k DPH
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně výkazu o majetku a závazcích, výkazu příjmů a výdajů + PŘEHLEDŮ ZP A SSZ
 • daň silniční
 • statistické výkazy
 • veškeré ostatní úřední formuláře určené pro podnikání

 

Ceník:

Vždy přijdu s výhodnou nabídkou pro obě strany. Nechci zde házet ceny podle běžných ceníků, každý má své možnosti a dle toho se chci přizpůsobit. Ceny za daňovou evidenci zbytečně nenavyšuji. Za žádnou službu navíc si nepřiplácíte, vše je v ceně.